سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سلامی دوباره

گفتم سلامی دوباره چون پس از مدتها خواستم گردو غبار این صفحات رو پاک کنم و براتون مطالب جدید و جالب بنویسم از بالا و پایین های زمانه و از اتفاقات روزگار.....

منتظر باشید.......


گفتی....

 

گفتی که مرا دوست نداری گله ای نیست بین من و عشق تو ولی فاصله ای نیست


گفتم که کمی صبر کن و گوش به من کن گفتی که نه باید بروم حوصله ای نیست


پرواز عجب عادت خوبی است ولی حیف! تو رفتی و دیگر اثر از چلچله ای نیست


گفتی که کمی فکر خودم باشم و آنوقت جز عشق تو در خاطر من مشغله ای نیست


رفتی تو خدا پشت و پناهت به سلامت بگذار بسوزد دل من مسئله ای نیست